WORD WIJZER IN DE CITO-TOETS

Aangepaste versie

Het gebruik van de aangepaste versies van de Eindtoets die door Cito verstrekt worden, is uiteraard toegestaan. Zeker aan te bevelen als je met je kinderen de Cito-toets oefenen wil. De standaardscore die is behaald met een aangepaste versie is echter niet zonder meer vergelijkbaar met de standaardscore van een 'gewone' leerling. Aan de school voor voortgezet onderwijs moet dan ook worden meegedeeld dat de leerling een aangepaste versie van de Eindtoets heeft gemaakt. Naast het gebruik van een aangepaste versie is het ook mogelijk om een leerling die bijvoorbeeld dyslexie heeft extra tijd te geven om de taken af te ronden. Dit is toegestaan omdat de Eindtoets geen 'snelheidstoets' is. De leerkracht bepaalt hoeveel extra tijd. Te denken valt aan 5 tot 10 minuten per taak. Indien er sprake is van een bijzondere afnameconditie, dan adviseren wij u dat ook te melden aan de school voor voortgezet onderwijs.

Hulpmiddelen

Het gebruik van hulpmiddelen tijdens de afname van de Eindtoets is niet toegestaan, tenzij anders vermeld (bijvoorbeeld bij de taken Rekenen 1 en Rekenen 3 waarbij het gebruik van uitrekenpapier is toegestaan). Dit betekent dat didactische materialen die normaliter in het lokaal aanwezig zijn (bijvoorbeeld tafelkaarten, wandkaarten, overzichten met betrekking tot (werkwoord)spelling en inhouds- en oppervlaktematen) niet mogen worden getoond of gebruikt tijdens de afname van de Eindtoets. Leerlingen met dyscalculie mogen geen zakrekenmachine gebruiken, ook niet als deze bijzondere afnameconditie zou worden doorgegeven aan de school voor voortgezet onderwijs. Dit omdat dit dusdanig veel voordeel zou opleveren ten opzichte van de andere leerlingen, dat de resultaten op de taken Rekenen-Wiskunde volstrekt onvergelijkbaar worden.
Voordat we een opsomming geven van instructies willen we u nadrukkelijk wijzen op de wenselijke aanpak van de overgang van de ene naar de andere taak.


Aanpak overgang van de ene naar de andere taak

In het algemeen is de richttijd om een taak te maken zo ruim dat alle leerlingen de taak binnen de aangegeven tijd kunnen afronden. We raden u dringend aan de afname van een taak niet abrupt af te breken. Ga na of er nog leerlingen bezig zijn en geef deze leerlingen de gelegenheid om de opgave waar ze mee bezig zijn af te maken. Probeer tijdens de afname na te gaan of de leerlingen hun tijd goed verdelen. Als u de indruk heeft dat dat niet het geval is, adviseer de leerlingen dan eventueel (op een ontspannen en voor de andere leerlingen niet storende wijze) hun tempo iets te verhogen. Als leerlingen blijven 'hangen' op een opgave, adviseer hen dan voorlopig een antwoord te noteren (zie ook de instructies in het opgavenboekje). U hoeft tegen het eind van de aangegeven richttijd geen waarschuwingen te geven als: "Jullie hebben nog 10 minuten." Voor sommige leerlingen kan dit soort mededelingen de spanning onnodig verhogen of storend werken op de concentratie. Aan het eind van de afnametijd vraagt u de leerlingen die nog niet klaar zijn de opgave waar ze mee bezig zijn af te maken. Dit doet u leerling voor leerling, dus niet klassikaal. Leerlingen die door een calamiteit de afname hebben moeten onderbreken, kunnen de verloren tijd direct na de afname van alle taken van de betreffende toetsdag inhalen. Bespreek nooit een taak als er nog andere taken op een toetsdag moeten worden afgenomen. Zorg ervoor dat leerlingen die binnen de aangegeven afnametijd klaar zijn de andere leerlingen niet storen! Vraag ze hun boek te gaan lezen.


Afname-instructies Eindtoets 1 Deel aan het begin van iedere toetsdag de materialen uit. Let op: er zijn Opgavenboekjes Eindtoets Basis en Opgavenboekjes Eindtoets Niveau Ʃn een Opgavenboekje Wereldoriƫntatie.